Pravila privatnosti


Carpe Diem Cruising posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti ureduje način postupanja s informacijama koje Carpe Diem Cruising obraduje i prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na zakonskim osnovama obrade.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (ime, adresa, e-mail, poštanska adresa…). Carpe Diem Cruising ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih izričito učinili dostupnima, čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe. Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka.
Carpe Diem Cruising će koristiti Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama.

Zabrinutost za Vaša prava

Ako ste zabrinuti za Vaše podatke, imate pravo zatražiti pristup osobnim informacijama koje posjedujemo ili procesuiramo o vama. Imate pravo zatražiti od nas da ispravimo neispravnosti. U bilo koje vrijeme, možete tražiti od nas da prestanemo upotrebljavati vaše informacije za direktnu marketinšku uporabu. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte ili zatražite brisanje osobnih podataka i komentara. Sve dokumente nacionalnog zakonodavstva u vezi s ovim pravilima možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:
Ustav RH, clanak 37 (“Narodne novine” 85/10 – procišceni tekst)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 106/12 – procišceni tekst)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03)
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 118/06)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 41/08)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 130/11)
Uredba o nacinu vodenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (“Narodne novine” 105/04)
Uredba o nacinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehnicke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (“Narodne novine” 139/04)
EU Regulative:
EU Cookie Law
General Data Protection Regulation (GDPR)

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domacina Carpe Diem Cruising. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Carpe Diem Cruising, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.